Kopia zapasowa programu komputerowego- czy zawsze jest legalna?

Dorota Stankiewicz12 stycznia 2017Komentarze (0)

Uwielbiam spotkania prawników z informatykami- to zderzenie dwóch różnych światów, które zawsze dostarcza mi wielu inspiracji i przemyśleń :). Ostatnio uczestniczyłam w żywiołowej dyskusji na temat tworzenia kopii zapasowej programu komputerowego.  Ta ciekawa rozmowa, prowadzona przy duuuużym kubku herbaty:), zainspirowała mnie do stworzenia nowego wpisu, w którym przybliżę Ci zasady tworzenia kopii zapasowej programu. Postaram się także wyjaśnić jakie działania użytkownika związane z utworzeniem kopii zapasowej musisz tolerować, a kiedy takie działanie będzie niezgodne z prawem.

Czy wiesz, że przepisy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych wprost wskazują, że:

  • sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego, nie wymaga Twojego zezwolenia?
  • zezwolenie na sporządzenie kopii zapasowej nie może zostać wyłączone lub ograniczone umową?

Innymi słowy, niezależnie od tego, czy w umowie wyłączysz to uprawnienie, użytkownik ma prawo do wykonywania kopii zapasowej oprogramowania, jeżeli jest to konieczne do korzystania z niego.

Jednakże, czy przytoczone przepisy  oznaczają , że użytkownik może kopiować program do woli, kiedy chce i gdzie chce – a Ty nie możesz się temu w żaden sposób sprzeciwić?

Nic bardziej mylnego!

Jako twórca oprogramowania, powinieneś wiedzieć, że niedopuszczalne jest zainstalowanie  programu na dwóch komputerach (np. na komputerze stacjonarnym i przenośnym) i naprzemienne ich używanie przez użytkownika.

Zgodzę się z tym, że kopia programu komputerowego może być zapisana w sposób dowolny tj. na dysku twardym, pendrive czy w ramach Cloud ,w wersji instalacyjnej czy jako Back up- różne mogą być kombinacje. Ważne jest jednak to, że Użytkownik musi wybrać jeden sposób zapisu, na jednym urządzeniu, bo przepisy literalnie wskazują, że może stworzyć tylko jedną kopię zapasową. Co do zasady nie jest zatem dozwolone sporządzanie kilku kopii zapasowych (chyba że struktura programu wskazuje na to, że trzeba zrobić kilka kopii zapasowych – ale to są sytuacje wyjątkowe). Na ogół zatem panuje zasada:  jeden program, jeden użytkownik, jedna kopia zapasowa oprogramowania na jednym urządzeniu.

Ok, wszystko niby jest jasne, niby mogłabym na tym zakończyć temat kopii zapasowej. Jednak, jak to zazwyczaj bywa, praktyk zawsze znajdzie jakieś ciekawe studium przypadkuJ.

Podczas wspomnianej rozmowy, mój kolega programista, zapytał mnie, co w sytuacji, gdy jako producent oprogramowania zapewni, że niezwłocznie dostarczy nową kopię programu w przypadku np. zniszczenia oryginalnego nośnika? Czy wtedy dozwolone będzie sporządzenie kopii zapasowej?

Przyznam szczerze, początkowo odpowiedziałam, że według mnie ( a raczej według „guru” polskiego prawa autorskiego- J. Barty, R. Markiewicza ) w takim wypadku sporządzenie kopii zapasowej jest zbędne- gdyż producent zapewnia dostarczenie nowej kopii programu. Coś jednak nie dawało mi spokoju i postanowiłam zgłębić temat :). Kiedy zatem wróciłam do tego zagadnienia, poczytałam i zasięgnęłam opinii wśród kolegów, moje początkowe dość liberalne stanowisko uległo zmianie. Obecnie przychylam się do bardziej wyważonej opcji , prezentowanej przez J. Kępińskiego ,że  sporządzenie kopii zapasowej będzie zbędne tylko wtedy, gdy upływ czasu pomiędzy powzięciem informacji o dostarczeniu kopii zapasowej, a nową instalacją jest niezauważalny.

Jeżeli zatem dostarczysz nową kopię programu w takim czasie, że użytkownik nie odczuje trudności w  korzystaniu z oprogramowania, jesteś w stanie wybronić swoje stanowisko o  niedopuszczalności sporządzenia kopii zapasowej- ale pamiętaj, że to zawsze będzie mocno ocenne i uzależnione od konkretnej sytuacji.

Obojętnie jaką opcję wybierzesz, pamiętaj, że zasady tworzenia kopii zapasowej możesz uregulować w umowie. Odpowiednie zapisy mogą uszczegółowić sposób tworzenia kopii zapasowych oraz prawa i obowiązki stron w tym zakresie.  Czy to nie będzie przypadkiem najlepsza opcja:) ?

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: