Czym są pola eksploatacji?

Dorota Stankiewicz05 czerwca 2017Komentarze (0)

Doskonale pamiętam pierwszą umowę jaką sporządzałam w kancelarii, jeszcze jako stażystka. Umowa dotyczyła stworzenia serwisu www dla kancelarii.

Przyznam szczerze, nie było to zbyt doniosłe przedsięwzięcie informatyczne 🙂 , ale z drugiej strony nie wiedziałam wtedy nic na temat pisania umów, a w szczególności tych z elementami  prawa autorskiego 🙂 . Zastanawiałam się głośno co w takiej umowie powinno być. Dyskutowałam na ten temat z koleżanką z pokoju, kiedy naszą dyskusję przerwał bardziej doświadczony kolega ( Tak , tak, Marcin, o Tobie  piszę 😊 😊) i wyjaśnił mi, że jedną z najistotniejszych kwestii jest wskazanie w umowie przeniesienia praw autorskich na określonych polach eksploatacji.

Tak oto, pierwszy raz usłyszałam o polach eksploatacji 🙂 .

Czym zatem są pola eksploatacji i dlaczego są tak istotne?

Pola eksploatacji to wymienione w umowie sposoby korzystania z utworu.

Przy programach komputerowych, zakres pól eksploatacji do oprogramowania przedstawia się nieco inaczej niż w przypadku pozostałych utworów. Programy komputerowe, w ogóle, mają swoją odrębną regulację w ustawie o prawach autorskich, więc nie powinno dziwić, że również w zakresie pól eksploatacji ta regulacja jest nieco inna niż przy pozostałych utworach. Zakres pól eksploatacji w przypadku programów obejmują prawo do:

  • zwielokrotniania- obejmujące zarówno wykonanie trwałych kopii jak i zwielokrotnienia krótkotrwałe, w tym wprowadzanie do pamięci komputera – w praktyce oznacza prawo do uruchomienia programu i jego wykorzystywania i może być udzielone w pełnym, jak i ograniczonym zakresie
  • modyfikacji – tłumaczenia, adaptacji oraz wprowadzania innych zmian
  • rozpowszechniania

Ponadto właścicielowi autorskich praw majątkowych do programu przysługuje również prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie autorskimi prawami zależnymi (prawami do opracowań, tj. różnego rodzaju przeróbkami, dostosowaniami, adaptacjami dostarczonego oprogramowania itp.).

Ok, ale jakie to ma realne przełożenie na zakres praw? Bardzo duże!

Tak naprawdę, to zakres wskazanych w umowie pól eksploatacji determinuje jaki zakres uprawnień do korzystania z utworu zapewnia zawarta przez Ciebie umowa. Warto abyś pamiętał, że  umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa licencyjna obejmuje wyłącznie pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Co to oznacza? Ano tyle, że  przeniesiesz tyle ile określisz w umowie😊.

Pamiętaj, że to Ty w umowie kształtujesz zakres uprawnień strony na rzecz której zbywasz majątkowe prawa autorskie ( bo tylko takie możesz zbyć) bądź której udzielasz licencji.

Przykładowo, w umowie możesz  uregulować zakres uprawnienia do zwielokrotniania programu-a zatem zadecydować czy druga strona będzie mogła korzystać z programu bez ograniczeń, czy też jedynie na określonych urządzeniach. Ponadto, możesz także ustalić czy nabywca będzie w stanie wprowadzać zmiany do dostarczonego oprogramowania (np. w ramach utrzymania i rozwoju)- decyduje o tym nabycie praw w zakresie modyfikowania programu oraz prawa zezwalania na korzystanie i rozporządzanie tzw. prawami do opracowań ( tj. prawami zależnymi).

Jest wiele czynników od których należy zakres nabytych praw. Może to zależeć od środków jakimi dysponuje nabywca a także od tego czy nabywa oprogramowanie tzw. standardowe czy dedykowane. Jedno jest pewne. Zakres możesz wynegocjować w umowie.

Mam nadzieję, że już dostrzegłeś jak istotne są zapisy dotyczące pól eksploatacji. Sprytne „żonglowanie” polami eksploatacji pozwala na zróżnicowanie poziomu nabytych praw- co niekiedy może stanowić Twój argument do negocjacji umowy. Oczywistym jest, że np.  uzyskanie licencji w szerszym zakresie wiązać się będzie z reguły z większymi kosztami. Dlatego wyznaczenie zakresu nabywanych praw powinno być poprzedzone analizą realnych potrzeb zamawiającego, uwarunkowań technicznych wdrażanego systemu oraz otoczenia rynkowego.

 

Miłej lektury:)

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: